Alicja Zawistowska

Afiliacja: Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku

Książki / Books

2012: Horyzontalne nierówności edukacyjne w Polsce. Wydawnictwo Scholar

2010: Kulturowe aspekty struktur społecznych. Fundamenty, konstrukcje, fasady. IFIS PAN, UwB (razem z Piotrem Glińskim i Ireneuszem Sadowskim)

 Artykuły / Articles

2020: Sadowski, I., & Zawistowska, A.  The net effect of ability tilt in gendered STEM-related choices. Intelligence, 80, 101439.

2019: Zawistowska, A., & Sadowski, I. Filtered Out, but Not by Skill: The Gender Gap in Pursing Mathematics at a High-Stakes Exam. Sex Roles, 80(11-12), 724-734.

2018: Znajomi, przyjaciele, partnerzy – charakterystyka relacji w obrębie wewnętrznych kręgów społecznych, W: Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki – B. W. Mach, I. Sadowski (red.), Warszawa: ISP PAN. 

2018: Poczucie skuteczności i pozytywne autostereotypy – przypadek kobiet w naukach ścisłych i technicznych. Przegląd Badań Edukacyjnych 1:26

2017: Edukacja w czasie zmiany. Kontekst pogranicza (Redaktor tomu). Pogranicze. Studia społeczne. Edukacja w czasie zmiany. Kontekst pogranicza, t. 31 ss. 77-98

2017: Osiągnięcia edukacyjne uczniów w województwie podlaskim
na tle innych rejonów Polski. Pogranicze. Studia społeczne. Edukacja w czasie zmiany. Kontekst pogranicza, t. 31 ss. 77-98

2017: Dobra zmiana czy Polska w ruinie? (razem z Małgorzatą Skowrońską). Przegląd Socjologii Jakościowej t. XIII nr 2, ss. 110-127

2017: Gender differences in high-stakes maths testing. Findings from Poland. Studies in Logic, Grammar and Rethoric nr 50 (63) ss. 205-226

2017: Is Entering STEM Socially Contagious? Polish Sociological Review nr 1(197)

2016: Niezamierzone skutki stosowania testów wysokiej stawki. Lekcja z amerykańskiej  reformy NCLB. Studia edukacyjne nr 42 ss. 39-64

2015: Rozbieżność struktury wykształcenia kobiet i mężczyzn w PRL-u. Pomiędzy polityką państwa a indywidualnymi wyborami edukacyjnymi. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom 75

2015: Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów (razem z Ireneuszem Sadowskim). Zoon Politikon nr 6

2014:  Black box of the educational reform in Poland. Polish Sociological Review nr 3

2013: Płeć matematyki. Zróżnicowania osiągnięć ze względu na płeć wśród uzdolnionych uczniów. Studia socjologiczne nr 3/2013

2012: Egalitaryzacja i elityzacja szkół średnich. Kultura i edukacja nr 3

2011: Horizontal inequalities in higher education. Polish Sociological Review nr 3(175)

2010: Kariery edukacyjne kobiet i mężczyzn w Polsce. Wyniki i hipotezy. W: Kulturowe aspekty struktur społecznych. Fundamenty, konstrukcje, fasady. IFIS PAN, UwB

2009: Czy studenci stanowią enklawę obywatelskiego zaangażowania?  W:  Gołdyka L. i Machaj I. (red.). Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe

2009: Orientacje empiryczne w badaniu nierówności edukacyjnych „Studia socjologiczne” nr 3

2009: Wykształcenie rodziców a kierunki studiów ich dzieci „Nauka i szkolnictwo wyższe” nr 1/33

2009: Dimensions of educational inequality during educational expansion in Poland. W: „Colloque international du RESUP”, tom 2

2008: Determinanty aktywności obywatelskiej młodzieży akademickiej – na przykładzie społeczności studentów Uniwersytetu w Białymstoku, W: Kościański A. (red.) Społeczeństwo obywatelskiemiędzy teorią a praktyką. Warszawa: IFiS PAN

2007: Konteksty i granice prezentacji. Wizerunki mniejszości narodowych w mediach. „Pogranicze. Studia społeczne” nr XV

Szkolenia, wyjazdy

2019: ECPR Winter School in Methods and Techniques, University of Bamberg

2017: Warsztat Introduction to Multilevel Modelling Using MLwiN, 11-13 lipiec, University of Bristol

2015: Visiting researcher na Stanford University. Pobyt badawczy „Niezamierzone skutki reform edukacyjnych” sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Award

2012: Visiting lecturer na University of Minho (Portugalia)

2010: Grant podróżny przyznany przez The Equality Authority (agenda rządu Irlandii), udział w konferencji “Making Equality Count Irish and International Approaches to Measuring Equality and Discrimination” (Dublin, Irlandia)

2009: Szkoła letnia Introduction to Event History Analysis (Paryż, Francja), w ramach programu European Science Foundation – Quantitative Methods in the Social Sciences II

 Projekty badawcze:

2014: Dziewczyny na Politechnikach. Projekt badawczy sfinansowany z grantu dla Młodych Naukowców przyznanego przez UwB.

2013: Badanie opinii pracowników UwB. Projekt badawczy realizowany w celu aktualizacji strategii rozwoju UwB na zlecenie Rektora UwB (Główny wykonawca)

2013: Grant badawczy dla młodych naukowców przyznany przez UwB, projekt: Dziewczyny na Politechnikach. Motywacje, funkcjonowanie i plany zawodowe studentek kierunków technicznych (Główny wykonawca)

2010: Matura i co dalej? Badanie aspiracji białostockich maturzystów, Uniwersytet w Białymstoku (Udział)

2009-2010: Zmiany wzorów konsumpcji kulturowej i przyszłość mediów, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Białostocki Ośrodek Badań i Inicjatyw Społecznych

2009: Zbliżając się do 40-tki: Społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989, Instytut Studiów Politycznych PAN (Kierownik grantu B. W. Mach)

2008: Aktywność społeczno-polityczna studentów białostockich uczelni, Uniwersytet w Białymstoku

Referaty wygłoszone na konferencjach:

2017: Is entering STEM socially contagious? Contextual factors in women’s educational decisions, European Sociological Association, Ateny

2016: Dobra zmiana czy Polska w ruinie? (razem z Małgorzatą Skowrońską). XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Gdańsku

2014: Szanse edukacyjne i zawodowe kobiet w okresie PRLu i transformacji systemowej, Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin prezentacja

2014: Who benefited more on the educational reform in Poland? How do educational systems shape educational inequalities?, Luxemburg Streszczenie

2013: Gender Difference in Mathematics at High Levels of Achievement, European Sociological Association, Turyn

2009: Płeć a osiągnięcia edukacyjne. Różnice i podobieństwa w karierach edukacyjnych kobiet i mężczyzn, Kulturowe aspekty struktur społecznych: Fundamenty, konstrukcje, fasady, Białystok

2009: Dimensions of educational inequality during educational expansion in Poland, Educational inequality in higher education and research, Lozanna, Szwajcaria

2009: Taksonomia społeczeństw obywatelskich –  wzory aktywności obywatelskiej w Europie, Jednostka w społeczeństwie obywatelskim,  Białystok

2008: Czy studenci stanowią enklawę obywatelskiego zaangażowania? Enklawy II, Szczecin

2008: Aktywność polityczna i społeczna studentów, Białystok

2007: Determinanty aktywności obywatelskiej młodzieży akademickiej (razem z Ireneuszem Sadowskim), XIII Zjazd socjologiczny w Zielonej Górze